Niektóre ważne daty i wydarzenia w historii Pomorza


8000-1200 p.n.e. - Obszary Pomorza zamieszkiwali myśliwi, którzy stopniowo przyzwyczajali się do osiadłego trybu życia.Pamiątką po nich są odnalezione grociki krzemienne - zakończenia strzał znalezione w Helu, krzemienne topry i sztylety, ozdoby z bursztynu i brązu.

1200-125 p.n.e - to okres rozwoju kultury łużyckiej a następnie pomorskiej. Ludność zajmowała się głownie rybołówstwem, rzemiosłem, utrzymywano kontakty ze Skandynawią, a także z innymi rejonami np odkryto też przedmioty pochodzące z pd Europy i muszle kauri z Morza Czerwonego. Ślady osad znaleziono min. w okolicach Lęborka, u nasady Półwyspu Helskiego, w pobliżu Trójmiasta. Mieszkańcy szczególnym kultem otaczali słońce i gwiazdy. Wierzenia te przetrwały do dzisiaj.

125 p.n.e. - 375 n.e. - wysoki poziom uzyskało rzemiosło pomorskie, utrzymywano kontaktyz Rzymem. Odnaleziono wiele rzymskich monet z wizerunkami cesarzy rzymskich - Nerona, Trajana, Marka Aureliusza.

VI-X wiek - Stopniowo rozwijały się pomorskie targowiska. Około roku 995 Mieszko I włączył Gdańsk do swego Państwa, lecz na krótko.

997 - do Gdańska przybył św. Wojciech który byc może ochrzcił Bezimiennego księcia i mieszkańców grodu.

1046 - pierwsza wzmianka o znanym z imienia księciu Siemomyśle, który przebywał w celach politycznych u cesarza Henryka III

ok.1200-1300 - rządy synów Mściwoja I i w 1295 rządy Króla Przemysława.

1309-1440 - rządy krzyżackie na terenie pomorza.

1453 - 1466 - walki z Krzyżakami. Po rozbiciu ich pod Żarnowcem tereny włączone do państwa Kazimierza Jagiellończyka. Gdańsk od króla dostał szereg przywilejów(bicie monety, swobodny handel), które były podstawą do rozwoju miasta.

1568 - powołano królewską Komisję Morską. Siedzibą najpierw był Gdańsk, potem Puck.

1626 - atak szwedzki na Pomorze zagroził Gdańskowi. Flota polska zwyciężyła pod Oliwą.

1655 - Szwedzi łamią rozejm i uderzają na Pomorze, rozpoczyna się "potop". Gdańsk i Puck nie zostały zdobyte, lecz pozostałe pomorskie ziemie dotkliwie spustoszono.

1660 - pokój oliwski - król Jan Kazimierz zrzekł się praw do korony szwedzkiej, a Polska utraciła znaczną częśc Inflant.

Początek XVIII wieku - czas chaosu, walk, zniszczeń związanych z wojną północną i walkami o tron polski między Stanisławem Leszczyńskim a Augustem II i jego nastepcą Augustem III. Gdy Leszczyński schronił się w Gdańsku wojska przez 7 miesięcy oblegały miasto.

1772 - I rozbiór Polski i przejęcie regionu przez państwo pruskie.

1793 - II rozbiór Polski - pozostała częśc Pomorza ( Hel, Gdańsk) włączony do Prus.

1822, 1831, 1834 - kasacje zakonu kartuzów, zakonu w Oliwie i Żukowie.

1873, 1887 - usunięcie języka polskiego z sądów i szkół

1888 - największa w XIX wieku powódź na Żuławach. Wydano ustawę o wykonaniu przekopu nieopodal Świbna.

1919-1920 - powstanie Wolnego Miasta Gdańska, pod patronatem Ligi Narodów. Polska była z nim połączona unią celną i miała swego pełnomocnika.Kontrolowała drogi, kolej i pocztę. Ludność polska stanowiła około 12% gdańszczan.

1920 - zaślubiny Polski z morzem.

23.04.1922 - uchwała Sejmu RP w sprawie budowy nowoczesnego portu w Gdyni. Prace trwały 9 lat. Przed II wojną gdyński port był najnowocześniejszy w Europie. Miał większe obroty niż Gdańsk, Amsterdam, czy też Szczecin.

1939-1945 - II wojna światowa rozpoczęta atakiem na gdańskie Westerplatte.

XII.1970 strajki w Trójmieście. Przeciwko ludności użyto broni palnej.

sierpień 1980 - strajk w Stoczni im. Lenina w Gdańsku

1983 - olbrzymi sztorm poważnie zagroził całemu Półwyspowi Helskiemu.

1990 - zaniechano budowy elektrowni atomowej "Żarnowiec".Powrót do strony poprzedniej

Powrót do strony głownej

Menu

O Półwyspie Helskim
Morze Bałtyckie
Perły naszej floty
Herby miast nadmorskich
Legendy
Alfabet Morse'a
O Trójmieście
O Kołobrzegu
Łeba i okolice
Latarnie morskie
Dla żeglarzy
Mierzeja Wiślana
Wybrzeże zachodnie
Ciekawostki
Człowiek Morza
Opowiadania
Kącik multimedialny
Pogoda
Banner