O skrótach przed imionami statków

przed imionami statków wstawia się czasami różne kombinacje liter, najczęściej będące skrótem charakteryzującym typ danej jednostki pływającej i pozwalającej rozróżnić statki o podobnej nazwie. Statki cywilne i okręty stosują własne oznaczenia, charakterystyczne dla każdej z tych grup. Zapis samych skrótów jest zróżnicowany i stosowany zamiennie, np. statek motorowy (ang. motor ship) przyjęło się oznaczać przez MS, ale spotyka się także formy M.S., M/S bądź m/s.

Skrót Znaczenie Polskie tłumaczenie
AHTS Anchor Handling Tug/Supply Vessel Holownik offshore, jednostka do obsługi kotwic jednostek trzecich i zaopatrzeniowiec
COB Container - Oil - Bulk carrier Ropo-masowiec - kontenerowiec
DS Drillship Statek wiertniczy
DSS Deepwater Semi Submersible Jednostka wiertnicza zanurzalna
DSV Diving Support Vessel Submergence Vessel Statek Baza Nurków, Statek głębinowy
ERRV Emergency Response Rescue Vessel (ex.Stand-by) Statek ratowniczy szybkiego reagowania strzegący bezpieczeństwa platform wiertniczych i wydobywczych na Morzu Północnym
HMHS Her Majesty Hospital Ship Statek szpitalny Jej Królewskiej Mości (oznaczenie statków szpitalnych Wlk. Brytanii)
HSC High Speed Craft Szybki statek pasażerski lub towarowy
LNGC Liquefied Natural Gas Carrier Gazowiec LNG
LPGC Liquefied Petroleum Gas Carrier Gazowiec LPG
MF, m/f Motor Ferry Prom motorowy
MS, m/s Motor Ship Statek motorowy
MSY Motor Sailing Yacht Jachtżaglowo-motorowy
MT Motor Tanker Zbiornikowiec motorowy
MVm/v Motor Vessel Statek motorowy
MY, m/y Motor Yacht Jacht motorowy
NS Nuclear Ship Statek o napędzie atomowym
OBO Ore Bulk Oil carrier ropo-rudo-masowiec
OPGC Open Hatch General Cargo vessel Szerokolukowy, wielozadaniowy masowiec pakietowiec / drobnicowiec
OO Ore-Oil carrier Rudo-ropowiec
PROBO Product Bulk Ore Produktowiec - masowiec uniwersalny - rudowiec
PS Paddle Steamer Statek kołowy
PSV Platform Supply Vessel Zaopatrzeniowiec offshore (zaopatrzeniowiec górnictwa morskiego)
RMS Royal Mail Ship albo Royal Mail Steamer Statek Poczty Królewskiej, tj. przewożący pocztę brytyjską
RRS Royal Research Ship Królewski Statek Badawczy (brytyjski)
RV, r/v Research Vessel Statek badawczy
SRV Seismic Research Vessel Statek sejsmiczny
SS, s/s Steam Ship niekiedy: Sail Ship Statek parowy lub Statek żaglowy
STS Sail Training Ship Żaglowy statek szkolny
SV, s/v Sailing Vessel Statek żaglowy
SY, s/y Sailing Yacht Jacht żaglowy
TS Turbine Steamer Turbinowy statek parowy
TSS Turbine Steam Ship (lub: Twin screw ship) Turbinowy statek parowy (lub: Statek dwuśrubowy)
TT Turbine Tanker Zbiornikowiec turbinowy


Lesław Furmaga, Józef Wójcicki: Mały słownik morski. Gdynia: Mitel International Ltd, 1993 Michael Hancox: Anchor Handling. Ledbury: Oilfields Publications Limited


Powrót do strony poprzedniej

Powrót do strony głownej

Menu

O Półwyspie Helskim
Morze Bałtyckie
Perły naszej floty
Herby miast nadmorskich
Legendy
Alfabet Morse'a
O Trójmieście
O Kołobrzegu
Łeba i okolice
Latarnie morskie
Dla żeglarzy
Mierzeja Wiślana
Wybrzeże zachodnie
Ciekawostki
Człowiek Morza
Opowiadania
Kącik multimedialny
Pogoda
Banner