O stopniach żeglarskich

Żeglarz jachtowy - najniższy stopień żeglarski, aby go uzyskać należy spełnić następujące wymagania:
- mieć ukończone 12 lat
- ukończone wymagane szkolenia
- zdać egzamin na żeglarza jachtowego

Uprawnienia:
- prowadzenie jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych,
- prowadzenie jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym o długości całkowitej do 8,5 m po wodach morskich w strefie 2 Mm od brzegu w porze dziennej.

Sternik jachtowy -
Wymagania :
- ukończenie 18 roku życia,
- ukończenie szkolenia
- odbycie co najmniej 2 rejsów po wodach morskich o łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi,
- zdanie egzaminu na stopień sternika jachtowego.
Uprawnienia
- prowadzenie jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych;
- prowadzenie jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym o długości całkowitej do 12 m po wodach Morza Bałtyckiego i innych mórz zamkniętych;
- prowadzenie jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym o długości kadłuba do 12 m po innych wodach morskich w strefie do 20 mil morskich od brzegu.

jachtowy sternik morski -
Wymagania
- ukończenie 18 roku życia i posiadanie stopnia sternika jachtowego,
- odbycie co najmniej trzech rejsów pełnomorskich w czasie co najmniej 600 godzin żeglugi po uzyskaniu stopnia sternika jachtowego, w tym:
- 200 godzin żeglugi na statkach o długości od 12 do 18 m,
- jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi po wodach pływowych z zawinięciem co najmniej do dwóch portów, o średnim skoku pływu powyżej 1,5 m.
Uprawnienia
- prowadzenie jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych,
- prowadzenie jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym o długości całkowitej do 18 m po wodach morskich.
Dodatkowo patent ten daje uprawnienia morskiego sternika motorowodnego.

Kapitan jachtowy -
Wymagania
- posiadanie stopnia jachtowego sternika morskiego,
- odbycie co najmniej sześciu rejsów pełnomorskich w czasie co najmniej 1200 godzin żeglugi, po uzyskaniu stopnia sternika jachtowego, w tym:
- 400 godzin samodzielnego prowadzenia statku o długości całkowitej od 10 do 18 m po uzyskaniu stopnia jachtowego sternika morskiego,
- jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi na statku o długości całkowitej powyżej 20 m.
Uprawnienia
- Patent kapitana jachtowego uprawnia do prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych i morskich bez ograniczeń.
Dodatkowo patent ten daje uprawnienia kapitana motorowodnego Stopień ten zastąpił istniejące uprzednio dwa stopnie: jachtowy kapitan żeglugi bałtyckiej i jachtowy kapitan żeglugi wielkiej.
Powrót do strony poprzedniej

Powrót do strony głownej

Menu

O Półwyspie Helskim
Morze Bałtyckie
Perły naszej floty
Herby miast nadmorskich
Legendy
Alfabet Morse'a
O Trójmieście
O Kołobrzegu
Łeba i okolice
Latarnie morskie
Dla żeglarzy
Mierzeja Wiślana
Wybrzeże zachodnie
Ciekawostki
Człowiek Morza
Opowiadania
Kącik multimedialny
Pogoda
Banner