Człowiek Morza

Tradycja i kultura morza tworzona była latami przez wspaniałych ludzi, dla których priorytetem było sławienie Polskiej Bandery na oceanach, kształcenie nowych kadr morskich, przekazywanie swojej wiedzy kolejnym pokoleniom oraz krzewienie zasad Dobrej Praktyki Żeglarskiej od najmłodszych lat. Spadkobiercami tego dorobku jesteśmy my wszyscy. A w szczególności kolejne pokolenia Marynarzy, Żeglarzy i Rybaków, którzy przemierzają każdego dnia niezliczone mile bezkresu ziemskich wód. Morski kawałek chleba naznaczony jest niezwykle ciężką pracą. Pamiętajmy o tym i okazujmy szacunek ludziom morza, stosując się do wytyczonych przez nich zasad. Nagrodą za tę ciężką pracę jest stojący otworem świat, obcowanie z naturą, z żywiołem, z pięknem w najczystszej postaci. Tak niewielu zdaje sobie sprawę z tego, jak naprawdę wygląda życie na morzu, jak wygląda od kuchni zawód Marynarza.
W tym miejscu, chciałbym przybliżyć Wam drodzy Czytelnicy, realia morskie, opisane niezwykle barwnie i ciekawie przez ludzi, którzy całe swoje życie spędzili na morzu. Tych opowiadań, rysunków, faktów nie znajdziecie w księgarniach, nie usłyszycie w radiu, nie zobaczycie w telewizji, historie te muszą być ocalone od zapomnienia. Pozostaną ze mną, z nami na zawsze.
Mam zaszczyt przedstawić Wam :