Generał Zaruski

·

Żaglowiec nazwany został nazwiskiem słynnego kapitana Mariusza Zaruskiego który pływał na Zawiszy Czarnym. Zaruski jest obecnie naszym najstarszym żaglowcem. Statek był gotowy tuż przed wojną, ale do Polski trafił po zakończeniu wojny. Przez te lata pływał pod banderą szwedzką jako KRYSWSAREN. W 1945 roku został przekazany Polsce i został przemianowany na Generała Zaruskiego, ale w 1948 roku znowu został przemianowany na MŁODĄ GWARDIĘ. W 1957 roku powrócił do dawnej nazwy. Obecnie jest statkiem Ligi Obrony Kraju i dzielnie przemierza wody Bałtyku od wczesnej wiosny do późnej jesieni z młodzieżą na pokładzie. Często można go oglądać w porcie w Jastarni.

Historia żaglowca:
1938 – Zamówiony został przez Ligę Morską i Kolonialną, z inicjatywy gen. Mariusza Zaruskiego, jako jeden z 10 podobnych jachtów, które miały stanowić trzon przyszłej morskiej flotylli harcerskiej.
1939 – Został zbudowany w szwedzkiej stoczni B. Lunda w Eknos koło Karlskrony, na planach szwedzkiego jachtu szkolnego „Kaparen”, zgodnie z umową gotowy do odebrania w maju, jednak z powodu usterek wychwyconych przez stronę polską termin odbioru został przesunięty na połowę września. Okres wojny jacht spędził na szwedzkich wodach terytorialnych żeglując pod tymczasową nazwą „Kryssaren” wykorzystywany przez szwedzką organizację „Svenska Seglar Skolen”.
1945 – Szwecja przypomina, że znajduje się u nich nieodebrany, spłacony jeszcze przed wojną jacht.
1946 – W styczniu żaglowiec przypływa do kraju. Nadanie mu nazwy „Generał Zaruski” w hołdzie inicjatorowi budowy żaglowca, postaci najbardziej przed wojną zasłużonej dla morskiego wychowania polskiej młodzieży. Jacht nie przejęło jednak harcerstwo, tylko nowo utworzona organizacja – Liga Przyjaciół Żołnierza (jako że po wodach morskich, nawet terytorialnych, nie wolno było wtedy pływać bez nadzoru właściwie nikomu), przemianowana później na Ligę Obrony Kraju.
1957 rok to zmiana nazwy na „Mariusz Zaruski” (jeszcze bez dopisku „Generał”). Początek lat 70 – przywrócenie nazwy „Generał Zaruski”.

Podstawowe dane techniczne żaglowca:

ok budowy: 1939

Pow. żagli: 315 m2

Typ: Kecz gaflowy

Tonaż: 71 BRT

Dł. max: 28 m

Załoga: 30 osób

Dł. kadłuba: 25,3 m

Szerokość: 5,8 m

Zanurzenie: 3,5 m

Armator: Liga Obrony Kraju

Materiał konstrukcyjny: drewno

Budowniczy: Szwecja

Silnik: 2 silniki pomocnicze „REKIN” o łącznej mocy 190 KM