Jednostki pogłębiające Kanał Portowy Portu Gdynia

·

Niedawno w gdyńskim porcie rozpoczęto jedną z największych inwestycji. Z myślą o przyszłości i potrzebą przyjmowania coraz to większych jednostek o większym zanurzeniu zdecydowano się pogłebić Kanał Portowy i niektóre baseny do głębokości 13,5 m. Na wodach kanału rozpoczęły prace specjalistyczne jednostki, m.in. „Geopotes 15”, „Rozgwiazda” i „inż. Stanisław Łęgowski”.
Inwestycja obejmuje pogłębienie toru podejściowego i kanału wewnątrz portu oraz przebudowę trzech obrotnic portowych wraz z pogłębieniem. Prace będą polegały na robotach czerpalnych na całym obszarze projektu, celem osiągnięcia głębokości -13,5 m oraz umocnieniu dna przy nabrzeżach położonych wzdłuż Kanału Portowego, szczególnie przy obrotnicy zewnętrznej nr 1 (Nabrzeże Francuskie), w Basenie III (Nabrzeża Holenderskie, Duńskie, Szwedzkie), przy obrotnicy nr 2 na wejściu do Basenu IV, wzdłuż kanału do obrotnicy nr 3 (Nabrzeża Norweskie, Jugosłowiańskie) oraz na końcu Kanału (Nabrzeża Helskie I i Helskie II).

– kubatura robót czerpalnych na akwenach portowych (awanport, obrotnica nr 1, obrotnica nr 2, obrotnica nr 3, kanał portowy, Basen III, Basen VIII): ok. 2 109 tys. m3,
– umocnienia dna (rozszerzenie istniejących oraz wykonanie nowych) wzdłuż nabrzeży: Szwedzkie, Duńskie, Holenderskie, Belgijskie, Francuskie, Norweskie, Jugosłowiańskie, Helskie I i Helskie II – ok. 67 189 m2.
Więcej informacji – www.port.gdynia.pl Opracowano: Dział Zarządzania Projektami Unijnymi Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. sierpień 2007