Kurs

·

Kurs to w nawigacji kąt zawarty pomiędzy południkiem (czyli liną północ-południe), a osią symetrii statku: kierunek, w którym płynie jednostka. Pojęcie kursu stosowane jest w różnych znaczeniach, może np. oznaczać kierunek geograficzny, w którym płynie jednostka (patrz kurs rzeczywisty). Natomiast w żeglarstwie istnieje również pojęcie kursu względem wiatru. Jest to kierunek, w którym aktualnie płynie jednostka ze względu na wiatr, który wieje na akwenie, a dokładniej ze względu na wiatr rzeczywisty. I tak wyróżnia się następujące wiatry, i co za tym idzie, kursy:

fordewind – gdy wiatr wieje prosto od rufy
baksztag – gdy wiatr wieje pomiędzy fordewindem a półwiatrem
półwiatr – gdy wiatr wieje z boku
bajdewind – gdy wiatr wieje pomiędzy półwiatrem, a kątem martwym (kąt martwy to kierunek wiatru od strony dziobu jednostki, wiejący pod tak ostrym kątem, że jednostka nie jest w stanie płynąć do przodu)
Wyróżnia się również dwa halsy – lewy i prawy. Jednostka płynie lewym halsem, gdy wiatr pozorny wieje z dowolnego kierunku z lewej strony jednostki, natomiast prawy hals, gdy wiatr wieje z prawej strony.

Na podstawie na postawie książki „Żeglarstwo Morskie” Wł. Głowacki W-Wa 1974 Wydawnictwo Sport i Turystyka, rys. Jarosław Gliński, Maciej Roszkowski, Małgorzata Paczkowska, oraz opracowania Pana Marcina Gruszczyka