Pomorski Kalendarz – niektóre ważniejsze daty i wydarzenia w historii Pomorza

·

8000-1200 p.n.e. – Obszary Pomorza zamieszkiwali myśliwi, którzy stopniowo przyzwyczajali się do osiadłego trybu życia.Pamiątką po nich są odnalezione grociki krzemienne – zakończenia strzał znalezione w Helu, krzemienne topry i sztylety, ozdoby z bursztynu i brązu.

1200-125 p.n.e. – to okres rozwoju kultury łużyckiej a następnie pomorskiej. Ludność zajmowała się głownie rybołówstwem, rzemiosłem, utrzymywano kontakty ze Skandynawią, a także z innymi rejonami np odkryto też przedmioty pochodzące z pd Europy i muszle kauri z Morza Czerwonego. Ślady osad znaleziono min. w okolicach Lęborka, u nasady Półwyspu Helskiego, w pobliżu Trójmiasta. Mieszkańcy szczególnym kultem otaczali słońce i gwiazdy. Wierzenia te przetrwały do dzisiaj.

125 p.n.e. – 375 n.e. – wysoki poziom uzyskało rzemiosło pomorskie, utrzymywano kontakty z Rzymem. Odnaleziono wiele rzymskich monet z wizerunkami cesarzy rzymskich – Nerona, Trajana, Marka Aureliusza.

VI-X wiek – Stopniowo rozwijały się pomorskie targowiska. Około roku 995 Mieszko I włączył Gdańsk do swego Państwa, lecz na krótko.

997 – do Gdańska przybył św. Wojciech który być może ochrzcił Bezimiennego księcia i mieszkańców grodu.

1046 – pierwsza wzmianka o znanym z imienia księciu Siemomyśle, który przebywał w celach politycznych u cesarza Henryka III.

ok.1200-1300 – rządy synów Mściwoja I i w 1295 rządy Króla Przemysława.

1309-1440 – rządy krzyżackie na terenie pomorza.

1453 – 1466 – walki z Krzyżakami. Po rozbiciu ich pod Żarnowcem tereny włączone do państwa Kazimierza Jagiellończyka. Gdańsk od króla dostał szereg przywilejów(bicie monety, swobodny handel), które były podstawą do rozwoju miasta.

1568 – powołano królewską Komisję Morską. Siedzibą najpierw był Gdańsk, potem Puck.

1626 – atak szwedzki na Pomorze zagroził Gdańskowi. Flota polska zwyciężyła pod Oliwą.

1655 – Szwedzi łamią rozejm i uderzają na Pomorze, rozpoczyna się „potop”. Gdańsk i Puck nie zostały zdobyte, lecz pozostałe pomorskie ziemie dotkliwie spustoszono.

1660 – pokój oliwski – król Jan Kazimierz zrzekł się praw do korony szwedzkiej, a Polska utraciła znaczną część Inflant.

Początek XVIII wieku – czas chaosu, walk, zniszczeń związanych z wojną północną i walkami o tron polski między Stanisławem Leszczyńskim a Augustem II i jego następcą Augustem III. Gdy Leszczyński schronił się w Gdańsku wojska przez 7 miesięcy oblegały miasto.

1772 – I rozbiór Polski i przejęcie regionu przez państwo pruskie.

1793 – II rozbiór Polski – pozostała część Pomorza ( Hel, Gdańsk) włączony do Prus.

1822, 1831, 1834 – kasacje zakonu kartuzów, zakonu w Oliwie i Żukowie.

1873, 1887 – usunięcie języka polskiego z sądów i szkół.

1888 – największa w XIX wieku powódź na Żuławach. Wydano ustawę o wykonaniu przekopu nieopodal Świbna.

1919-1920 – powstanie Wolnego Miasta Gdańska, pod patronatem Ligi Narodów. Polska była z nim połączona unią celną i miała swego pełnomocnika. Kontrolowała drogi, kolej i pocztę. Ludność polska stanowiła około 12% gdańszczan.

1920 – zaślubiny Polski z morzem.

23.04.1922 – uchwała Sejmu RP w sprawie budowy nowoczesnego portu w Gdyni. Prace trwały 9 lat. Przed II wojną gdyński port był najnowocześniejszy w Europie. Miał większe obroty niż Gdańsk, Amsterdam, czy też Szczecin.

1939-1945 – II wojna światowa rozpoczęta atakiem na gdańskie Westerplatte.

XII.1970 strajki w Trójmieście. Przeciwko ludności użyto broni palnej.

sierpień 1980 – strajk w Stoczni im. Lenina w Gdańsku.

1983 – olbrzymi sztorm poważnie zagroził całemu Półwyspowi Helskiemu.

1990 – zaniechano budowy elektrowni atomowej „Żarnowiec”.