Róża wiatrów

·

Róża wiatrów to nic innego jak wyskalowana tarcza pozwalająca mierzyć kąty wszystkich kierunków.
Skala róży wiatrów zawiera przede wszystkim cztery podstawowe kierunki stron świata oznaczone:
– N – północ
– E – wschód
– S – południe
– W – zachód

Podzielona jest ona na cztery ćwiartki, które w połowie są podzielone przez kierunki pośrednie : NE, SE, SW, NW
Skala jest podana albo w stopniach od 0 do 360, lub w rumbach od 0 do 32.Może być również łączona.
W skali stopniowej kierunek północny N przypada zawsze na 0 stopni. Południowy na 180 stopni, wschodni na 90 stopni a zachodni na 270 stopni.
Jeden rumb ma 11 1/4 stopnia. Każdy z 32 rumbów ma swoją nazwę, przy czym skrótami literowymi oznaczonych jest zwykle 8 głównych rumbów.

Na podstawie na postawie książki „Żeglarstwo Morskie” Wł. Głowacki W-Wa 1974 Wydawnictwo Sport i Turystyka, rys. Jarosław Gliński, Maciej Roszkowski, Małgorzata Paczkowska, oraz opracowania Pana Marcina Gruszczyka