Skala Beaufort’a

·

Francis Beaufort urodził się w 1774 roku w miejscowości County Meath, w Irlandii. Mając 13 lat rozpoczął swoją morską przygodę. Pracując jako chłopiec pokładowy na żaglowcach obserwował pogodę, morze i swoje spostrzeżenia notował w swoim dzienniku. W 1805 r Francis Beaufort wprowadził używaną do dziś skalę oceny siły wiatru.

W 1874 roku była ona zmodyfikowana: jako kryterium oceny przyjęty został skutek działania wiatru na powierzchnię morza i przedmioty naziemne.

W 1855 roku Sir Francis Beaufort odszedł ze służby, już jako Admirał. Umarł dwa lata później, lecz jego praca oraz osiągnięcia są powszechnie znane i stosowane do dziś. Skalę Beauforta w formułe 0-12 stopni przyjęto jako międzynarodową w r. 1939 wprowadzając precyzyjniejsze opisy i graniczne wielkości w odniesieniu do prędkości wiatru (mierzonej w m/sek, węzłach, km/h lub milach/h) i wysokości fali morskiej. W latach 80-tych w ślad na dodatkowo wprowadzoną konotacją amerykańską, 12-stopniowa skala B. została rozszerzona i zawiera aktualnie 17 stopni.

W latach 80-tych w ślad za dodatkowo wprowadzoną konotacją amerykańską, 12-stopniowa skala B. została rozszerzona i zawiera aktualnie 17 stopni.

  • stopień 13: 37-41.4 m/sek; 72-80 węzłów
  • stopień 14: 41.5-46.1 m/sek; 81 -89 węzłów
  • stopień 15: 46.2-50.9 m/sek; 90-99 węzłów
  • stopień 16: 51.0-56.0 m/sek; 100-108 węzłów
  • stopień 17: 56.1-61.2 m/sek; 109-118 węzłów
  • dopuszczalne jest określenie 18 stopni B w przypadku gdy prędkość wiatru przekroczy 118 w (lub 61.2 m/sek), jednakże 18-sty stopień nie występuje w tabeli.

 

SKALA BEAUFORTA

 

0 – Cisza.Wiatr: 0 – 0,2 m/s ;<1 km/h ;<1 węzeł.Wysokość fali: 0 m. Na lądzie panuje cisza.

 

1 – Bardzo słaby powiew.Siła wiatru: 0,3 – 1,5 m/s ; 1 – 5 km/h ; 1- 3 w. Wysokość fali: 0,1 – 0,25 m
Objawy na lądzie: dym unosi się prostopadle w górę.

 

2 – Słaby wiatr. Siła wiatru: 1,6 – 3,3 m/s ; 6 – 11 km/h ; 4 – 6 w. Wysokość fali: 0,25 – 0,75 m
Objawy na lądzie: odczuwa się powiew, liście czasami delikatnie się poruszają.

 

3 – Łagodny wiatr.Siła wiatru: 3,4 – 5,4 m/s ; 12 – 19 km/h ; 7 – 10 w. Wysokość fali: 0,25 – 0,75 m
Objawy na lądzie: liście drzew poruszają się.

 

4 – Umiarkowany wiatr Siła wiatru: 5,5 – 7,9 m/s ; 20-28 km/h ; 11-15 w. Wysokość fali: 0,75 – 1,25 m
Objawy na lądzie: gałęzie drzew zaczynają się ruszać; wiatr unosi kurz i suche liści.

 

5 – Żywszy wiatr. Siła wiatru: 8 – 10,7 m/s ; 29 – 38 km/h ; 16 – 21 w. Wysokość fali: 1,25 – 2 m
Objawy na lądzie: wyprostowują się duże flagi ; poruszają się gałęzie drze.

 

6 – Silny wiatr. Siła wiatru: 10,8 – 13,8 m/s; 39 – 49 km/h; 22 – 27 w. Wysokość fali: 2 – 3,5 m
Objawy na lądzie: poruszają się grube gałęzie drzew; słychać świst wiatru na przedmiotach stałych.

 

7 – Bardzo silny wiatr. Siła wiatru: 13,9 – 17,1 m/s; 50 – 61 km/h; 28 – 33 w. Wysokość fali: 3,5 – 6,0 m
Objawy na lądzie: poruszają się największe gałęzie drzew; idąc pod wiatr odczuwa się znaczny opór.

 

8 – Gwałtowny wiatr .Siła wiatru: 17,2 – 20,7 m/s; 62 – 74 km/h; 34 – 40 w. Wysokość fali: 6 – 8,5 m
Objawy na lądzie: kołyszą się pnie dużych drzew; łamią się gałęzie; chodzenie pod wiatr jest bardzo utrudnione.

 

9 – Wichura .Siła wiatru: 20,8 – 24,4 m/s; 75 – 88 km/h; 41 – 47 w. Wysokość fali: 8,5 – 11 m
Objawy na lądzie: wiatr łamie duże gałęzie drzew; zrywa i uszkadza dach.

 

10 – Silna wichura Siła wiatru: 25,5 – 28,4 m/s; 89 – 102 km/h; 48-55 w. Wysokość fali: 8,5 – 11 m
Objawy na lądzie: wiatr wyrywa drzewa.

 

11- Gwałtowna wichura. Siła wiatru: 28,5 – 32,6 m/s; 103 – 117 km/h; 56- 83 w. Wysokość fali: >11 m.
Objawy na lądzie: ech…. szkoda gada…

Huragan o mocy wyższej niż 12 stopni oznacza że zbliża się koniec…. a zdarzają się takie wiatry oj zdarzają.
Opracowanie na podst. Environment Canada.

 

ALTERNATYWNA SKALA BEAUFORTA

Jest ona łatwiejsza i jej zastosowanie nie wiąże się z trudnościami 😉

0 (cisza) – Żagle zwisają swobodnie

1 (słaby powiew) – Żagle zaczynają delikatnie pracować

2 (słaby wiatr) – Żagle łopoczą i łódka dryfuje bokiem na zawietrzną. Wypełnianie się żagli powoduje przechył łódki, tak więc skrzynkę z piwem należy schować do kokpitu.

3 (łagodny wiatr) – Piwo nie chce już stać bez naszej pomocy, trzeba je podeprzeć lub trzymać w ręku.

4 (umiarkowany wiatr) – Puste butelki taczają się w kokpicie, należy je zablokować

5 (świeży wiatr) – Wszystkie piwa chłodzone za burtą należy wybrać na pokład.

6 (silny wiatr) – Nikt nie powinien być odpowiedzialny za więcej niż jedno piwo

7 (bardzo silny wiatr) – Skrzynka z piwem nabiera tendencji do skakania po kokpicie. Należy oddelegować kogoś by na niej spoczął.

8 (gwałtowny wiatr, sztorm) – W dalszym ciągu butelkę może otworzyć pojedyncza osoba. Pojawiają się trudności z trafieniem butelką do ust.

9 (wichura, silny sztorm) – Butelkę należy trzymać obiema rękami. Tylko nieliczni potrafią samodzielnie zdjąć kapsel.

10 (silna wichura, bardzo silny sztorm) – Do odkapslowania potrzebne są dwie osoby. Ciężko trafić butelką do ust. Przypadki wybijania zębów nie są rzadkością.

11 (gwałtowna wichura, gwałtowny sztorm) – Piwo ma tendencję do wypieniania się z butelki. Bardzo trudno pić ze względu na łopotanie warg i zębów.

12 (huragan) – Wszystkie otwarte butelki wypieniają się. Picie niemożliwe. Zakaz otwierania butelek (tymczasowy).

Alternatywna skala Beauforta w/g książki Jespera Asmussena „Żeglarskie pieśni i historie fantastyczne” .