Słów kilka o roślinności Pomorza

·

Szata roślinna Pomorza jest piękna a także jest księgą historii pomorskich krajobrazów. Pomorze wschodnie leży na pograniczu borów tajgi typowych dla północy i wschodu, oraz lasów liściastych, charakterystycznych dla zachodu kontynentu. We wschodniej części Pomorza mamy świerki, z zachodniej buki, które pojawiły się bardzo późno bo około 700 lat p.n.e. Obecnie tworzą one zjawisko zwane buczyną pomorską. W porównaniu z innymi typami lasów wydaje się ona surowa i ciemna. Korony buków zasłaniają światło i w lesie panuje prawie półmrok. Ozdobą lasów bukowych jest wiciokrzew pomorski o dużych, różowych i intensywnie pachnących kwiatach.Owocami są czerwone jagody. To wszystko jest piękne, ale trujące.
Na południu i na pd-wsch regionu pojawiają się graby i dęby. Południowa część Pomorza to królestwo borów iglastych i mieszanych. W przeszłości zajmowały one większą powierzchnię. Do zubożenia połaci leśnych przyczynił się niestety człowiek. Obecnie bory te mają charakter głownie sosnowy, tylko gdzieniegdzie występuje las mieszany. Sosnowe lasy najpiękniej prezentują się późnym latem i jesienią, kiedy to zakwitają wrzosy i pojawiają się ubóstwiane przeze mnie grzyby. Znajdujący się na południu regionu olbrzymi obszar Borów Tucholskich kryje w sobie największe w Polsce zgrupowanie cisów, oraz piękne krajobrazy bagienne i wodne. Są tu rośliny, które przywędrowały do Polski u schyłku ostatniego zlodowacenia, np. zimoziół północny i brzoza niska.
Na stromych zboczach doliny dolnej Wisły spotkać można miłki wiosenne, zawilce wielkokwiatowe, oraz trawy: ostnicę Jana i włosowatą. Najbliżej koryta rzeki rosną krzaczaste wierzby. Nieco dalej na łąkach i polach występują wierzby, topole, jesiony i wiązy. Są one pozostałościami po nadrzecznych lasach łęgowych. W lasach takich rosną krzewy czarnego bzu, czeremchy i kaliny. Wiele drzew jest podpórką dla pnącego się chmielu. Leśny gąszcz pełny pnącz, wybujałych pokrzyw, jest parny, duszny, pełen owadów w tym przede wszystkim komarów. Taka dżungla znajduje się np w rezerwacie leśnym Mątawy na Żuławach.
Często na Pomorzu występują rośliny lubiące tereny podmokłe np wrzosiec bagienny i woskownica europejska, które przywędrowały z zachodu Europy. Spotkać można tez rośliny północne jak rzadka malina moroszka lub bagno zwyczajne. Największe obszary torfowisk znajdują się nad Łebą oraz na Bielawskim Błocie, które jest najdalej wysuniętym na wschód tego typu torfowiskiem w Europie.
Na Pomorzu występuje też roślinność wydmowa i klifowa (rokitnik zwyczajny, jarząb szwedzki).
Tak więc Pomorze jest miejscem zetknięcia się migracji roślin ze wszystkich kierunków. Powoduje to że nie brakuje wspaniałych krajobrazów , które zapadają trwale w pamięci. To wszystko czyni z Pomorza miejsce wyjątkowe, piękne i niepowtarzalne.