Stopnie żeglarskie

·

Żeglarz jachtowy – najniższy stopień żeglarski, aby go uzyskać należy spełnić następujące wymagania:
– mieć ukończone 12 lat
– ukończone wymagane szkolenia
– zdać egzamin na żeglarza jachtowego

Uprawnienia:
– prowadzenie jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych,
– prowadzenie jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym o długości całkowitej do 8,5 m po wodach morskich w strefie 2 Mm od brzegu w porze dziennej.

Sternik jachtowy
Wymagania :
– ukończenie 18 roku życia,
– ukończenie szkolenia
– odbycie co najmniej 2 rejsów po wodach morskich o łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi,
– zdanie egzaminu na stopień sternika jachtowego.
Uprawnienia
– prowadzenie jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych;
– prowadzenie jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym o długości całkowitej do 12 m po wodach Morza Bałtyckiego i innych mórz zamkniętych;
– prowadzenie jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym o długości kadłuba do 12 m po innych wodach morskich w strefie do 20 mil morskich od brzegu.

Jachtowy sternik morski
Wymagania
– ukończenie 18 roku życia i posiadanie stopnia sternika jachtowego,
– odbycie co najmniej trzech rejsów pełnomorskich w czasie co najmniej 600 godzin żeglugi po uzyskaniu stopnia sternika jachtowego, w tym:
– 200 godzin żeglugi na statkach o długości od 12 do 18 m,
– jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi po wodach pływowych z zawinięciem co najmniej do dwóch portów, o średnim skoku pływu powyżej 1,5 m.
Uprawnienia
– prowadzenie jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych,
– prowadzenie jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym o długości całkowitej do 18 m po wodach morskich.
Dodatkowo patent ten daje uprawnienia morskiego sternika motorowodnego.

Kapitan jachtowy
Wymagania
– posiadanie stopnia jachtowego sternika morskiego,
– odbycie co najmniej sześciu rejsów pełnomorskich w czasie co najmniej 1200 godzin żeglugi, po uzyskaniu stopnia sternika jachtowego, w tym:
– 400 godzin samodzielnego prowadzenia statku o długości całkowitej od 10 do 18 m po uzyskaniu stopnia jachtowego sternika morskiego,
– jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi na statku o długości całkowitej powyżej 20 m.
Uprawnienia
– Patent kapitana jachtowego uprawnia do prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych i morskich bez ograniczeń.
Dodatkowo patent ten daje uprawnienia kapitana motorowodnego Stopień ten zastąpił istniejące uprzednio dwa stopnie: jachtowy kapitan żeglugi bałtyckiej i jachtowy kapitan żeglugi wielkiej.